กรรมการฟุตบอล ผู้มีหน้าที่และมีอำนาจในการตัดสินใจ

กรรมการฟุตบอล คือผู้ตัดสิน ที่มีหน้าที่ดูแลการแข่งขันตลอดเวลา 90 นาที และการทดเวลาบาดเจ็บสามารถต่อเวลาได้

กรรมการฟุตบอล

กรรมการฟุตบอล ในวงการกีฬาฟุตบอล คือ ผู้ที่ต้องเฝ้าดูการแข่งขันตลอดเวลา และมีอำนาจบังคับตามกติกาฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอล การตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นคำชี้ขาดในการเล่น ผู้ตัดสินมีผู้ช่วยอีกสองคน เรียกว่าผู้ช่วยผู้ตัดสิน อาจเรียกว่า ไลนส์แมน (linesmen) และในบางครั้งยังมีผู้ตัดสินที่ 4 กับผู้ช่วยผู้ตัดสินเพิ่มเติม

ผู้ตัดสินส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินมือสมัครเล่น คือได้รับค่าจ้างเล็กน้อยต่อการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในบางประเทศมีการกำหนดจำนวนของผู้ตัดสิน เพื่อตัดสินในการแข่งขันระดับสูงสุดในลีก ผู้ตัดสินในบางประเทศได้รับการว่าจ้างเป็นงานประจำจากสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ต้นฤดูกาล บวกกับค่าจ้างในแต่ละนัด

สำหรับผู้ตัดสินอาชีพนั้น จะได้รับการเข้าฝึกและจะได้รับใบอนุญาตจากสมาคม ภายใต้การดูแลของฟีฟ่าของแต่ละชาติ โดยสมาคมในแต่ละชาติจะรับรองผู้ตัดสินระดับยอดให้ฟีฟ่าเพื่อเป็นเกียรติให้บันทึกอยู่ในรายชื่อผู้ตัดสินระหว่างประเทศของฟีฟ่า ซึ่งในการแข่งขันระหว่างประเทศ ต้องการใช้ผู้ตัดสินของฟีฟ่า ส่วนในการแข่งขันท้องถิ่นของแต่ละประเทศ สมาคมแต่ละประเทศพิจารณาจากการปฏิบัติ อันดับ และการพัฒนาของผู้ตัดสินจาก การตัดสินรุ่นเยาวชนไปจนถึงการแข่งขันอาชีพ

อำนาจและหน้าที่ กรรมการฟุตบอล ผู้ตัดสิน

อำนาจ

 1. การตัดสินใจ ตรวจสอบสภาพสนามแข่งขัน หรือบริเวณสภาพแวดล้อม หรือสภาพภูมิอากาศว่าเหมาะสำหรับการแข่งขันหรือไม่
 2. การตัดสินใจ สำหรับการแข่งขัน หรือการหยุดการแข่งขัน ได้หรือไม่ ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
 3. การตัดสินใจ ตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพสิ่งของ ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้ระหว่างการแข่งขัน รวมถึงเสาประตู คานประตู เสาธงมุมสนาม และลูกบอล
 4. การตัดสินใจ การหยุดเกมหรือไม่ให้หยุดการแข่งขันเนื่องจาก มีผู้เข้ามาก่อกวน หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ชม
 5. การตัดสินใจ หยุดหรือไม่ให้หยุดการแข่งขัน เพื่อนำผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากการแข่งขัน เพื่อทำการปฐมพยาบาล รวมถึงการร้องขอ ให้นำผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากการแข่งขันก่อน
 6. การตัดสินใจ ตรวจสอบผู้เล่นสวมใส่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หรืออุปกรณ์บางชนิด จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ตัดสินใจ (ในสิ่งต่อไปนี้อาจเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเขาด้วย) อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมหรือเจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างภาพ หรือผู้บรรยาย สื่อมวลชนต่าง ๆ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามแข่งขัน

หน้าที่

 1. การปฏิบัติตามกติกาข้อต่าง ๆ ควบคุมการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสิน กรรมการผู้ตัดสินคนที่ 4 คอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือตามความเหมาะสม

2.  การตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าลูกบอลทุกลูก ทีใช้ในการแข่งขันถูกต้องตามข้อกำหนดของกติกาข้อ 2

3.  การตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้เล่นถูกต้องตามข้อกำหนดของกติกาข้อ 4

 1. การทำหน้าที่ รักษาเวลาการแข่งขัน และเขียนรายงานการแข่งขัน
 2. การพิจารณา สั่งหยุดการเล่น หรือการหยุดเล่นชั่วคราว หรือการยุติแข่งขัน (Suspends or Terminate the Match) ทุกกรณีของการกระทำผิดกติกาการแข่งขัน รวมถึงสิ่งรบกวน จากภายนอกที่รบกวนการแข่งขัน จนไม่สามารถแข่งขันต่อได้
 3. คำสั่งให้หยุดการเล่นในทันที ถ้าดุลยพินิจของเขาเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บหนัก และแน่ใจว่าเคลื่อนย้ายออกจากสนามแข่งขันไปแล้ว ผู้เล่นที่บาดเจ็บนั้นจะกลับเข้าไปในสนามแข่งได้อีกในภายหลังการเริ่มเล่นใหม่ได้ริมเล่นไปแล้ว การอนุญาต ให้การเล่นดำเนินต่อไป จนกว่าลูกบอลจะอยู่นอกการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
 4. แน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหลออกจากบาดแผล ได้ออกจากสนามแข่นขันแล้ว และผู้เล่นนั้นจะกลับไปเล่นใหม่ได้ เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสิน ที่มีความเห็นพึงพอใจแล้วว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นได้หยุดแล้ว
 5. อนุญาตให้การเล่นดำเนินต่อไป เมื่อทีมที่ถูกกระทำผิด จะเกิดประโยชน์จากการได้เปรียบ และถ้าการคาดคะเนในการให้ได้เปรียบนั้น ไม่เป็นตามที่คาดไว้ในขณะนั้น ก็จะลงโทษตามความผิดที่เกิดขึ้นแต่แรกนั้น
 6. สามารถลงโทษความผิดที่ร้ายแรง กว่าในกรณีที่ผู้เล่นทำผิดมากกว่า 1 อย่าง ภายในเวลาเดียวกัน
 7. ต้องควบคุมระเบียบวินัย โดยแสดงการต่อต้าน ต่อผู้เล่นที่กระทำผิด ต้องได้รับการคาดโทษ และการให้ออกจาการแข่งขัน เขาไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องกระทำในทันทีทันใด แต่ต้องทำทันทีเมื่อ ลูกบอลอยู่นอกการเล่นแล้ว
 8. ต้องทำหน้าที่ แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ทีม ที่ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนเองที่ดี และเขาอาจพิจารณาให้ออกจากสนามแข่งขันและบริเวณแวดล้อม ได้ในทันที
 9. สามารถปฏิบัติตาม การขอช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินตามเหตุการณ์ที่ตนเองมองไม่เห็น
 10. ต้องตรวจสอบให้แน่ในว่า ไม่มีบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในสนามแข่งขัน ให้ทำการเริ่มเล่นได้หยุดลง
 11. ต้องเขียนรายงาน การแข่งขันเสนอต่อ ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ได้แต่งตั้งไว้ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ การควบคุมระเบียบทุกอย่าง ที่กระทำต่อผู้เล่นและ /หรือเจ้าหน้าที่ทีมและเหตุการณ์ณ์อื่น ๆ ทักกรณีที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขันฟุตบอล หรือภายหลังการแข่งขัน

นกหวีด

ผู้ตัดสิน ต้องใช้นกหวีด เพื่อช่วยควบคุมการแข่งขัน บางครั้งจำเป็นต้องใช้เสียงนกหวีด เพื่อหยุดเริ่มหรือเริ่มเล่นใหม่ แต่ไม่ควรใช้สำหรับการหยุดทั้งหมดเริ่มหรือรีสตาร์ทใหม่

เอกสารกฎหมายเกมของฟีฟ่า ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเวลา ที่ควรและไม่ควรใช้นกหวีด การใช้นกหวีดมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนเนื่องจากตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

“นกหวีดที่ใช้บ่อยเกินไป โดยไม่จำเป็นจะส่งผลกระทบน้อยลงเมื่อจำเป็น” นกหวีด เป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับผู้ตัดสินควบคู่ไปกับการสื่อสารด้วยวาจาร่างกายและสายตา

ก่อนการเป่านกหวีด ผู้ตัดสินระบุการตัดสินใจของพวกเขาด้วยการโบกผ้าเช็ดหน้าสีขาว เสียงนกหวีดที่ผู้ตัดสินนำมาใช้ครั้งแรก ได้สร้างโดย Joseph Hudson ที่ Mills Munitions ในเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ บริษัท นกหวีด Acme ตามที่โรงสีโรงงานอาวุธ

แรกเริ่มที่ได้มีการผลิตนกหวีด ในยุค 1870 สำหรับกองทัพตำรวจนครบาล และมีการระบุบ่อยครั้งว่า นกหวีดของผู้ตัดสินถูกใช้เป็นครั้งแรกในเกมระหว่าง น็อตติงแฮมฟอเรสต์ พบกับ เชฟฟิลด์นอร์ฟอล์ก ในปี 2421 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันครั้งสุดท้ายที่ทราบว่าเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองสโมสรคือในปี 1874 สมุดบัญชีของ นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ในปี พ. ศ. 2415 ได้บันทึกการจัดซื้อ “นกหวีดของผู้ตัดสิน” และใน ปี พ.ศ. 2471

กรรมการฟุตบอล

เครื่องแบบและอุปกรณ์ ของกรรมการฟุตบอล

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ตัดสินจะสวมเสื้อผ้า เพื่อให้ตัวเองแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่น เครื่องแบบดังกล่าวอาจมีความโดดเด่น และเครื่องแบบดั้งเดิมบางอย่างมีความรู้ถึงการมีตำแหน่ง  ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ เครื่องแบบสีดำแบบดั้งเดิม ที่ผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลสวมใส่ หรือแถบแนวตั้งสีดำและสีขาว ที่ผู้ตัดสินสวมใส่ ในกีฬาอเมริกาเหนือ เครื่องแบบดั้งเดิมทั้งสองนี้ นำไปสู่คำที่ไม่เป็นทางการ “ชายชุดดำ”และ “ม้าลาย”ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ตัดสินจะสวมเสื้อสะท้อนแสงสีสดใส

ผู้ตัดสินในยุคปัจจุบัน และผู้ช่วยของพวกเขา สวมเครื่องแบบ ที่ประกอบด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์ กางเกงขาสั้นและถุงเท้า จนถึงปี 1950 และเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ตัดสินจะสวมเสื้อเบลเซอร์ มากกว่าเสื้อเจอร์ซีย์ ตามเนื้อผ้าเครื่องแบบนั้นเกือบจะเป็นสีดำต ลอดเวลาเว้นแต่ว่าทีมใดทีมหนึ่งจะสวมเสื้อสีเข้ม ซึ่งในกรณีนี้ผู้ตัดสินจะสวมเสื้อสีอื่น (โดยปกติจะเป็นสีแดง)

เพื่อแยกความแตกต่าง ของตัวเองออกจากทั้งสองทีม ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 1994 ได้มีการเปิดตัวเสื้อใหม่ ที่ให้เจ้าหน้าที่เลือก เป็นสีดำ, สีเหลืองหรือสีขาวและในขณะเดียวกัน ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ก็เห็นผู้ตัดสินสวมได้เสื้อสีเขียว

การเปลี่ยนแปลงทั้งสองครั้ง ได้รับแรงจูงใจจากการพิจารณาทางโทรทัศน์ ตั้งแต่นั้นมาผู้ตัดสินส่วนใหญ่สวมใส่สีเหลืองหรือสีดำ แต่สีและรูปแบบ ที่ใช้โดยแต่ละสมาคมนั้นแตกต่างกันไปมาก สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้การดูแลของ FIFA จะมีการสวมเครื่องแบบ อาดิดาส เนื่องจาก อาดิดาส เป็นผู้สนับสนุน

ในปัจจุบัน FIFA ได้อนุญาตให้ผู้ตัดสินสวมเสื้อได้ 5 สี ได้แก่

สีดำ, สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, และสีน้ำเงิน นอกจากเสื้อสำหรับการแข่งขันแล้วนั้น ผู้ตัดสินจะต้อง สวมกางเกงขาสั้นเป็นสีดำ ถุงเท้าสีดำ (การมีแถบสีขาวใช่ในบางกรณี) และรองเท้าสีดำ

การแสดงระดับใบอนุญาตของผู้ตัดสิน และปีที่ถูกต้องมักจะติดอยู่ที่กระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย ของผู้ตัดสิน

นาโน คิกออฟ